top of page

På dødens åker

av Oskar Bae.

Døden på sykeværelset, av Edvard Munch.

Det surkler selsomt fra sykeleiet.

En Verden går under. Sykdommens plog

går nådeløst gjennom minnenes skog

og kverner jord og rot og soleie.


Han harker hardt fra sykeseng.

Alt han var blir vendt og brutt:

hvert syn, hver sang han sang som gutt,

males i den vrengte eng.


De samles i stillhet på åkeren Død.

De stilner hans gisp, til kun vegguret tikker,

og legen går over, titter og nikker,

og menneskene gråter små blåklokkefrø.