Perlemor

av Tormod Langvik-Hansen.

Påfør meg din perlemor

På mørke fnugg som i meg bor

Pensle varsomt lag for lag

Øk min styrke dag for dag


Med din pensel rask som vinden

Slutter vi den onde ringen

Kapsler inn all sjalusi

Og sinne går meg hus forbi.

Glaser meg i veritas ånd

Jeg vil virke med min hånd

Gi mot til å stå opp mot normen.

Og kraften til å stille stormen

Når jeg forgår og blir til muld

Da kan du grave opp mitt hull

Der finner du min arv til jord

Skinnende sfærer av perlemor