Perlemor

av Tormod Langvik-Hansen.

Påfør meg din perlemor

På mørke fnugg som i meg bor

Pensle varsomt lag for lag