top of page

Postmann Gullik

av Vilhelm Krag.

Portrett av postbud Joseph Roulin, av Vincent van Gogh.Det var i Kleven i gamle dage,

da var der ikke som nu for tiden,

de spiller høylytt på grammofoner

og tenker sterkt på et kosmorama.

Nei, det var den gang da folk i Kleven

og folk i Mandal var sjebelige

og gikk besindig led laks i lomma

og egg i skoann' og smør i snuden.

– Da måtte posten til Mandal bæres

fra Klevens brygge udi en påse

udav et postbud som hette Gullik.


På denne Gullik jeg ofte tenker.

Han hadde båret så mang en påse

i alskens vær og til alle tider,

det hadde gjort ham så rent kappseiset,

at han var skakk over all begribels.

Men luvart skulder, hvor remmen hengte,

var knokkelhøy som et rent mirakels.

Og Gullik halte de pokkers påser

fra mikkelsmess og til neste pinsti

hver årle morgen, hver sildig aften.

Og verre ble det fra år til år.


Der sad – forsørge meg! – gamle karer

i alle havner rundt hele verden

og skreiv papir på papir isammen,

som fikk de derved en god fortenest,

og lagde hauen i konvolutter,