Sein blomstring

av Anna Alver.


Med en tenårings

grenseløse lojalitet

bar jeg alt han lesset på