Stupebrett

av Carl Kjos Thoresen.

Solnedgang, Mont Blanc, av Wenzel Hablik.

Diktaren står og myser

på toppen av sitt stupebrett

fleire mil der oppe i lufta

står diktaren og ser ned.