Success

av Emily Dickinson.

Oversatt av Erling Røhmer.

Selvportrett med grå hat, av Vincent van Gogh.

Success is counted sweetest

By those who ne'er succeed.

To comprehend a nectar

Requires sorest need.


Not one of all the purple host

Who took the flag today

Can tell the definition,

So clear, of victory,


As he, defeated, dying,

On whose forbidden ear

The distant strains of triumph

Break, agonized and clear.

Suksess er verdsatt høyest

Av de som aldri har nok brød.

For å smake livets nektar

Må man kjenne livets nød.


Ikke én av alle lilla

Som bærer fanen frem i dag

Kan gi definisjonen —

Halvt så klar — på en triumf,


Som han, bekjempet, utslitt,

Hvis forbudte ører har

Hørt sin attest om seier

Røpes, smertefult og klar.

Støtt Pendelen:

VIPPS # 507 114

Alt innhold er opphavsrettlig beskyttet

© 2018-2021 Pendelen.no