Success

av Emily Dickinson.

Oversatt av Erling Røhmer.

Selvportrett med grå hat, av Vincent van Gogh.

Success is counted sweetest

By those who ne