Svart boks

av Gerard Birkeland.

Portrett av en gammel mann, av Rembrandt van Rijn, lagt over Sort kvadrat av Kazimir Malevitj.


‘På tide å tenne lysa. Gidd du, Leonard?’