top of page

Svevn

av Carl Noah.

Landskap i måneskinn, av Caspar David Friedrich.


Sola er kje vaken no,

det stoggar ikkje meg.

Eg søv aldri, får kje ro;

evig flakkar eg på veg, søkjande etter deg.

Vel eg veit om i mi jakt

mi lei seg prova for bratt

og vraka di mi evnes skatt,

jau, tapt er då meg fråsegn sagt

om svevn i ævenatt.


Sol i draum mot natta slår

og sullar systrers song,

men i si draumedjupn trår

mot dagen, då ho i ditt hår

skal danse nok ein gong.