Temptations from Roman Refinements

av William Wordsworth.

Romerne underviser britene i sivilisasjonens kunster, av Henry Perronet Briggs.


Watch, and be firm! for, soul-subduing vice,