“The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket" av Edgar Allan Poe

av Lars J. Ulvær.


Illustrasjon av Frédéric Lix og Yan' Dargent (1864)