“The Surgeon of Crowthorne" av Simon Winchester


Det er historien om hvordan The Oxford English Dictionary ble til som setter scenen for Simon Winchesters bok The Surgeon of Crowthorne (1998). Det høres kanskje ikke så spennende ut? Vel, undertittelen avslører at det heldigvis foregår mer enn bare leksikografi, den leser: «a tale of murder, madness and the Oxford English Dictionary». Og det hjelper å huske at dette slettes ikke er en roman, men en sann historie.