Ti bud til en ung mann som vil frem i verden

av Jens Bjørneboe.

Fariseerne og Herodianerne konspirerer mot Jesus, av James Tissot.