Til hjertene

av Gunnar Reiss-Andersen.

Den ubesmittede unnfangelse (detalj), av Diego Velázquez.


Glem aldri henne

du aldri møtte, –

som kanskje møter

deg etter døden.