Om mangfold, lokalt og globalt

av Kato Gulbrandsen.

Vercingetorix legger ned sine våpen foran Cæsar, av Lionel Royer.


Det er ingen tvil om at Romerriket var svært mangfoldig. Språk, skikker, kjøkken og klesdrakt varierte fra den ene provinsen for ikke å si den ene landsbyen til den neste. I flere hundre å