top of page

Treenigheten

av Erling Røhmer.

Detalj fra illustrasjon til Canto 31 i Dantes Guddommelige Komedie, av Gustave Doré.

Spørsmål.


Fader vår — ja, du som bor

I himmelen over vår jord,

Hørte du meg da jeg ba:

Hva er du? — Og hvor kom du fra?

Jesu Krist — du sønn av Gud,

Som ydmykt spredte livets bud,

Jeg spør fordi jeg vil forstå:

Hvem er du? — Og hvor er du nå?

Hellig Ånd — du vinget brønn,

Med trøst og håp til ærlig bønn,

Syng ditt svar til meg igjen:

Hvor er du? — Og hvor vil du hen?

Svar.

Jeg, din Far, er alles far,

For jeg er alt som engang var:

Den som dømmer, alltid der,

Grunnmuren til alt som er.

Jeg, din Bror, er alles brød,

For jeg er kur mot nuets nød:

Den som løfter, trøster frem,

Din ledsager på veien hjem.


Jeg, Guds Ånd, er alles håp,

For jeg slår ring om verdens dåp;