Utvask

av Even Tømte.Vi gnukker og gnurer

skrubber og skurer

og vasker ned vegger og tak

Vi aner konturer

av små krummelurer

som støvet har formet på veggen der bak


det ble som vi trodde

vi levde og bodde

og etterlot smussete spor

av drodler vi snodde

i skitten som grodde

og avtrykk i teppet av stoler og bord


Det livet vi levet

som her er beskrevet

Av mønstre i støv og i skitt

skal snart blir fordrevet

og bånd bli forrevet

av midler som vasker det skinnende hvitt


Mens andre skal komme

og fylle det tomme

og avleire nye lag smuss

på lykke og fromme

og takk, velbekomme

for utvask og rydding og puss