Utvask

av Even Tømte.Vi gnukker og gnurer

skrubber og skurer

og vasker ned vegger og tak

Vi aner konturer

av små krummelurer