top of page

Vårløsning

av Oskar Bae.


Telen løsner! Den gamle jotnen, som stiger opp fra verdensdypet og griper om seg med isende hender, slipper taket og synker! Ved tinende vann kan man høre ham jamre, det smeller som torden gjennom skogen.

Folk og trold, av Theodor Kittelsen.

Svømmefugler bestiger hverandre i opprørt smeltevann. Det glimrer i solen. De hyler, biter hverandre i nakken og basker heftig med vingene mens det våte renner av dem i skinnende dråper. De taggete tungene presses ut av åpne nebb, som onde blomster av harde knopper, idet hannene glir av hunnene, og vannet gradvis stilner.


Snøen smelter langsomt. Den er kompakt og stiv, og har med tiden fått en sykelig glans. Det går et revetråkk over det gamle hvite. Avtrykkene etter revelabbene ligger i en rett snor over den døende hinnen. Og ettersom snøen smelter vekk og endrer form, eser sporene ut. De blir dobbelt så store, monstrøse, som om fortids-reven, den som i sin tid krysset dette feltet, vokser og vokser jo lenger bak i tid den kommer.

Dette er ditt bilde, gaupekatt:

potespor i vintersne.

Som en sort og ukjent natt

skjuler dagen i sitt le.Her hvor vinter og sommer, natt og dag, er i fullendt balanse, spirer verden. Solen holdes i tøyler av den synkende jotnen; ånd og materie krysser inn i hverandre, og trekkfuglene vender hjem. Livet har bare denne ene luken, bak ligger is, og foran er solens hvite hånd. Hver levende kropp presser seg frem fra den tinende grunnen – det gjør vondt, men kroppene vet at de skal dø; at de bare nå, i vårløsningen, igjen kan podes inn i Verdenstreet og bli eiker i Verdenshjulet . Visst vet de dette, de sitrende fuglene i lek, de som desperat kaller på en make, de som skjuler sine egg bak sarte, utfoldede vinger; alle vet dette, at de skal dø, og derfor må inn i Hjulet for å kunne gjenoppstå. De har allerede dødd millioner av ganger. De har allerede gjenoppstått millioner av ganger.Jordlig kaller kvinnen.

En mann slår lyn tilbake.

Røykfull farer vinden

gjennom nakne lunden,

hisser over grunnen,

under tordenbraket.