Våronn

av Oskar Bae.

Mannen med hakken, av Jean-François Millet.

Hagl ble av nordboerne en gang kalt “det hardeste såkorn”, men mon tro vi ikke har hardere i dag! Nå flerrer de snart opp jorden igjen. Blinde og dumme skal traktorene gå over åkrene, med skarpe tenner bak som glefser etter den tinede bakken; med kunstgjødsel og harv, med strålebehandlet såkorn, med skyer av sprøytemiddel over rørlagte bekkefar og gammel skogbunn.