Vann på en annen planet

av Håkon Strand Bølviken.

"Uranus" fra Tthe adventures of Captain Future. (Maps of The Worlds of Tomorrow).

Romskipet på vei til Altron fra Jorden slet seg opp fra bakken. Det var langt fra det beste skipet på markedet, og med langt fra det beste mannskapet, men hva mer kunne man forvente fra en farkost som pendlet til en slik gudsforlatt utpost som Altron?