Spørsmål og svar

Øvrige spørsmål kan sendes til redaksjonen@pendelen.no

RuinedTemple.png

Hvem skriver for Pendelen?

Pendelen består av en liten redaksjon som tar imot innsendinger fra skrivelystne fra hele landet. Dersom du har en god novelle, et dikt, eller en bokomtale på lager, ønsker vi gjerne å vurdere den for publisering.

Hva slags noveller publiserer Pendelen?

Pendelen publiserer noveller i alle sjangre. Vi oppfordrer imidlertid alle potensielle innsendere til å holde et øye med våre månedlige skrivekonkurranser ettersom disse ofte er knyttet til én konkret sjanger eller tema. Les mer om våre konkurranser her.

Redigerer Pendelen innsendte bidrag?

Dersom vi synes en tekst har potensiale, men virker uferdig, vil vi informere innsenderen om hva som skal til for å gjøre teksten aktuell for publikasjon. Deretter må innsenderen selv vurdere hvilke endringer han eller hun ønsker å gjøre før teksten eventuelt sendes inn på nytt.

Vil jeg motta svar på min innsending?

Du vil vanligvis motta en bekreftelse på at vi har mottatt din tekst i løpet av 1-2 dager. (Husk å sjekke søppelpost i tilfelle vårt svar til deg sorteres feil.) Deretter er det bare å vente. Dersom vi ønsker å publisere din innsending vil du høre fra oss i løpet av 1-2 uker.